Ekotek Kazan Kalitesi Hakkında

Kalorifer Kazanı Üretim Fabrikamızda Kat Kaloriferi, Pelet Kazanı, Kalorifer Kazanı, Buhar Kazanı ve Boyler Üretiyoruz

Ekotek Kazan ısı sektöründeki gereksinimler doğrultusunda gelişen katı yakıt yakma sistemleri ile ekonomik işletme maliyetli kazanları tasarlamak, yüksek yanma verimli kazanlar üretmek olarak misyonunu ortaya koymuştur. Bu doğrultuda üst yönetim ve çalışanlar geleceğe ait vizyon ve stratejileri oluşturmakta kullanılan ilkeleri ve hedefleri aşağıdaki gibi belirlemiştir. Sağlıklı büyüyebilmek için gerekli alt yapılardan biri olan; ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini kurduk ve belgelendirdik. CE işareti ile ilgili gereklilikleri kalorifer kazanı - otomatik yüklemeli - Ekotek Kazanyerine getirerek Avrupa Birliği’nin ticari ve ekonomik şartlarını karşılayabilecek ürünler üretmekteyiz.

Kat kaloriferi ve kalorifer kazanı üretim fabrikamızda daha verimli ve daha rahat bir fiziki ortam oluşturmak, mevcut imalat kapasitemizi arttırmak, bayi ağı kurmak ve müşteri kitlemizi artırmak, yasal gereklilikleri her zaman karşılayacak şekilde süreçlerimizi düzenlemek ve geliştirmek, sürekli iyileştirme faaliyetlerimizle, tüm süreçlerimizi mükemmelleştirmek için çalışmak, müşteri istekleri ve gelişen yakma teknikleri doğrultusunda yeni ürünler üretmek Ekotek Kazan şirketinin hedeflerindendir.

Ekotek Kazan’ın hedeflerinden biri de insan kaynaklarımızı sürekli geliştirmek ve kuruluşumuz faaliyetlerinin kalitesinin vazgeçilmez bir gerekliliği olduğu bilinci ile eğitim sürecinin devamlılığını sağlamak, müşteri memnuniyetini ölçmek ve gerekliliklerini yerine getirmektir.

[rev_slider Hakkımızda]

Bu ilke ve hedefleri gerçekleştirmek için referans standart olarak ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini karşılayarak uygulamak ve geliştirmek üst yönetim olarak öncelikli taahhüdümüzdür. Ekotek Kazan fabrikasındaki tüm çalışanlarımız bu bağlamda bu standardın ve ce sertifika - Ekotek Kazankuruluşumuzdaki uygulamalarının gereklerini eksiksiz yerine getirmek ile yükümlüdürler.

Üst yönetim olarak çalışanlarımızın ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini uygulamak ve gerçekleştirmek için ihtiyacımız olan motivasyona sahip olduğuna inanıyor ve bu konuda gerekli çaba ve çalışmayı gerçekleştirmelerini bekliyoruz. Ekotek Kazan olarak çalışanlarımıza bununla beraber tüm destek ve kaynağı temin edeceğimizi taahhüt ediyoruz.

Ekotek Kazan kalite belgeleri , sertifikalar